เสียงสระ

Edad: 13+
Level: มัธยมศึกษา
Idioma: Thai (th)
ID: 1134601
30/06/2021
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: ภาษาไทย (1061886)
Tema principal: เสียงในภาษาไทย (2001219)
From worksheet author:

เลือกคำให้ตรงกับชนิดของเสียงสระที่กำหนดให้

Otros contenidos:
เลือกคำให้ถูก

Loading ad...

เสียงสระ

Loading ad...