I like - I don't like

Loading ad...

Edad: 7-8
Level: Scuola Primaria
Idioma: Italian (it)
ID: 213761
21/05/2020
Country code: IT
Country: Italy
Asignatura: Inglese (1061637)
Tema principal: Vocabulary (2007118)
From worksheet author:

Scegli vero o falso ascoltando e leggendo le frasi

Loading ad...

I like - I don't like

Loading ad...