Sílaba tónica e átona

Loading ad...

Edad: 7-13
Level: Segundo-Cuarto Primaria
Idioma: Galician (gl)
ID: 1515973
12/10/2021
Country code: ES
Country: Spain
Asignatura: Lingua Galega (1061823)
Tema principal: Sílaba tónica (1992605)
From worksheet author:

Repaso de sílaba tónica e átona

Worksheet description:
Obxectivo:
O obxectivo desta ficha é axudar aos estudantes a identificar e comprender as sílabas tónicas na lingua galega, facilitando así a súa pronunciación e estrutura da palabra.

Contido:
Nesta ficha, os alumnos traballarán a súa comprensión da sílaba tónica, identificando e colocando as sílabas correspondentes nas palabras proporcionadas. A través dos exercicios propostos, os estudantes desenvolverán as súas habilidades lingüísticas e a súa comprensión do idioma galego.

Contexto lingüístico e nivel educativo:
Esta ficha está dirixida a estudantes de lingua galega e está deseñada para reforzar os conceptos sobre a sílaba tónica. A estrutura e o nivel de dificultade dos exercicios están adaptados para axudar a avanzar na comprensión da lingua galega, e promover unha práctica efectiva en pronunciación e vocabulario.

Relevancia do tema:
A comprensión da sílaba tónica é crucial para unha correcta pronunciación e comprensión da lingua galega. Esta ficha complementa os contidos do programa de Lingua Galega ao centrarse neste concepto lingüístico fundamental, que é esencial para o dominio do idioma.

Instrucións:
Os estudantes deberán identificar a sílaba tónica en palabras específicas proporcionadas na ficha. Tamén se lles require colocar as sílabas tónicas e átonas nos seus respectivos lugares correspondentes. A través destes exercicios, os alumnos poderán practicar e reforzar os seus coñecementos sobre este aspecto da lingua galega.

Loading ad...

Sílaba tónica e átona

Loading ad...