Εκμάθηση Πληκτρολογίου

Loading ad...

Edad: 6+
Level: Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ
Idioma: Greek (modern) (el)
ID: 657491
23/01/2021
Country code: GR
Country: Greece
Asignatura: ΤΠΕ (1061276)
Tema principal: Πληκτρολόγιο (1999206)

Drag&Drop δραστηριότητα για την εκμάθηση του πληκτρολογίου

Otros contenidos: Μαθαίνω τα βασικά Πλήκτρα Ι

Loading ad...

Εκμάθηση Πληκτρολογίου

Loading ad...