Χωρίζω σε αρχεία και φακέλους

Loading ad...

Edad: 8-9
Level: Γ-Δ' Τάξη
Idioma: Greek (modern) (el)
ID: 617919
06/01/2021
Country code: GR
Country: Greece
Asignatura: Πληροφορική (1061726)
Tema principal: Γνωρίζω τον υπολογιστή (1945492)
From worksheet author:

Χωρίζω σε αρχεία και φακέλους και τα τοποθετώ στη σωστή στήλη.

Otros contenidos:
Αρχεία και Φάκελοι

Loading ad...

Χωρίζω σε αρχεία και φακέλους

Loading ad...