Μετράω συλλαβές!

Loading ad...

Edad: 4-6
Level: νηπιαγωγειο
Idioma: Greek (modern) (el)
ID: 227632
25/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
Asignatura: Γλώσσα (1061919)
Tema principal: Λέξεις (2011309)

Γράφω δίπλα σε κάθε εικόνα τον αριθμό των συλλαβών

Loading ad...

Μετράω συλλαβές!

Loading ad...