Инструменти и средства на труда

Edad: 10-18
Level: Приобщаващо образование
Idioma: Bulgarian (bg)
ID: 496226
12/11/2020
Country code: BG
Country: Bulgaria
Asignatura: Технологии и предприемачество (1058956)
Tema principal: Професии и кариера (1877008)
From worksheet author:

Формиране на умения за дефиниране на понятието "Средства на труда".

Otros contenidos:
Не

Loading ad...

Инструменти и средства на труда

Loading ad...