แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง 一边运动,一边听音乐

Age: 14-16
Level: มัธยมศึกษาปีที่ 3
Language: Chinese (zh)
ID: 1888915
21/02/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้อง (1711208)
From worksheet author:

ให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้อง

Other contents:
การบ้าน

Loading ad...

แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง 一边运动,一边听音乐

Loading ad...