แบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง 我想去中国

Ohmnakin

Member for

1 year 10 months
Age: 9-11
Level: ประถมศึกษาปีที่ 4
Language: Chinese (zh)
ID: 1875913
16/02/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ให้นักเรียนเลือกประโยคให้สัมพันธ์กับรูปภาพ (1706424)

ให้นักเรียนเลือกประโยคให้สัมพันธ์กับรูปภาพ

Other contents: การบ้าน
แบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง 我想去中国