แบบฝึกหัดภาษาจีนเรื่องสี

Member for

1 year 8 months
Age: 7-13
Level: ป.1ถึงป.6
Language: Chinese (zh)
ID: 1819404
23/01/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ฟังและจับคู้คำศัพท์ (1685566)

ให้นักเรียนฟังและจับคู่ภาพคำศัพท์กับการออกเสียง

Other contents: ฝึกการฟัง การออกเสียง และความจำ
แบบฝึกหัดภาษาจีนเรื่องสี