แบบฝึกหัดที่ 2

Ohmnakin

Member for

1 year 11 months
Age: 9-11
Level: ประถมศึกษาปีที่ 4
Language: Chinese (zh)
ID: 1742451
18/12/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง (2002334)

ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง

Other contents: การบ้าน
แบบฝึกหัดที่ 2