แบบฝึกหัดที่ 4 ความสามารถ

Ohmnakin

Member for

1 year 10 months
Age: 9-11
Level: ประถมศึกษาปีที่ 4
Language: Chinese (zh)
ID: 1684380
26/11/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบ a หรือ b ให้สัมพันธ์กับรูปภาพ (1634753)

ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบ A หรือ B ให้สัมพันธ์กับรูปภาพ

Other contents: การบ้าน
แบบฝึกหัดที่ 4 ความสามารถ