แบบฝึกหัดที่ 1 ความสามารถ

Ohmnakin

Member for

1 year 10 months
Age: 9-11
Level: ประถมศึกษาปีที่ 4
Language: Chinese (zh)
ID: 1672209
23/11/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ (1630123)

ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่

Other contents: การบ้าน
แบบฝึกหัดที่ 1 ความสามารถ