แบบฝึกหัดการฟังพินอิน 1

leciel11

Member for

2 years 2 months
Age: 5+
Level: ม.4
Language: Chinese (zh)
ID: 1180841
18/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: พินอิน (1953050)

ฝึกการฟังและการเขียนพินอิน

Other contents: การฟัง
แบบฝึกหัดการฟังพินอิน 1
แบบฝึกหัดการฟังพินอิน 1
แบบฝึกหัดการฟังพินอิน 1
แบบฝึกหัดการฟังพินอิน 1