แบบฝึกหัดบทที่ 1 ผมมาจากเชียงใหม่

Age: 11-12
Level: ป.6
Language: Chinese (zh)
ID: 1174589
15/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: 我从清迈来 (1437033)

练习第一课:我从清迈来
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ผมมาจากเชียงใหม่

แบบฝึกหัดบทที่ 1 ผมมาจากเชียงใหม่