So sánh hơn - Cao hay thấp

Age: 5-6
Level: Mẫu giáo, lớp 1
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1894086
23/02/2022
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Toán (1061905)
Main content: So sánh 2 đối tượng (1713191)

Bé thực hiện theo hướng dẫn

Other contents: Tải file gốc pdf tại Thư viện Chơi mà Học
So sánh hơn - Cao hay thấp