Toán - Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Aqua5462

Member for

2 years
Age: 8-9
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1439612
25/09/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Toán (1061905)
Main content: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (2076665)

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Toán - Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)