Toán - Luyện tập trang 23

Age: 8
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1401984
16/09/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Toán (1061905)
Main content: Phép nhân (2005295)

Hoàn thành bài tập sau.

Toán - Luyện tập trang 23