Lớp5

Age: 10-11
Level: 5
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1858678
09/02/2022
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Môn Toán (1061935)
Main content: Hình hộp chữ nhật (1974003)

Hình hộp chữ nhật

Other contents: tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Lớp5
Lớp5