Thực hành đo độ dài

HoangNguyetThanh

Member for

2 years 1 month
Age: 8-9
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1596636
02/11/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Môn Toán (1061935)
Main content: Toán (2013058)

Đo chiều cao các thành viên ttrong gia đình

Other contents: Cá nhân
Thực hành đo độ dài