Toán 1 - BT Tuần 07

kimduyen1994

Member for

1 year 11 months
Age: 6-10
Level: 1
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1525109
14/10/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Môn Toán (1061935)
Main content: So sánh - tách gộp (1574582)

Bài 1: nhập số
Bài 2,3: nhấp vào đáp án đúng

Other contents: Tách gộp - so sánh
Toán 1 - BT Tuần 07
Toán 1 - BT Tuần 07