Ôn tập về hình học

Age: 8
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1481555
04/10/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Môn Toán (1061935)
Main content: Hình học (2008409)

Tính chu vi hình chữ nhật, hình tam giác, đường gấp khúc, đếm hình

Other contents: Chu vi hình chữ nhật, hình tam giác, đường gấp khúc, đếm hình
Ôn tập về hình học