Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

thuctruong

Member for

2 years 1 month
Age: 9
Level: 5
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1534079
17/10/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Math (1061770)
Main content: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân (1577858)

Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân