L'adjectiu

Age: 6-11
Level: segon
Language: Valencian (va)
ID: 654158
22/01/2021
Country code: ES
Country: Spain
School subject: Llengua (1061246)
Main content: Adjectius (1269085)
From worksheet author:

L'adjectiu

Other contents:
Valencià
Worksheet description:
Objectiu educatiu: Aquesta activitat "L'adjectiu" té com a objectiu principal que els estudiants practiquen l'ús dels adjectius per descriure animals, persones i objectes de manera precisa i detallada.

Contingut: En aquesta activitat, els alumnes treballaran amb adjectius relacionats amb diferents noms com "gos", "cel", "bruixes", "arbre", entre altres. A través d'exercicis de selecció i associació, reforçaran la seva comprensió de com utilitzar els adjectius de manera correcta en valencià.

Context de llengua i nivell educatiu: Aquesta activitat està destinada a estudiants de llengua valenciana i s'adapta al seu nivell educatiu. Les activitats estan dissenyades per ser accessibles i adequades per a l'etapa d'aprenentatge dels alumnes, permetent-los practicar i consolidar el seu coneixement dels adjectius de manera efectiva.

Relevància del tema: Aquesta activitat està integrada dins del marc curricular de la matèria de Llengua, proporcionant als estudiants una oportunitat per ampliar el seu vocabulari i millorar la seva capacitat d'expressió escrita i oral en valencià.

Instruccions: Les instruccions de la activitat guien als estudiants a triar l'adjectiu adequat per a cada nom donat i a associar-los correctament a través de frases i contextos específics. Per exemple, les frases d'exemple donades com a "Sofia porta un vestit ___________" o "El meu amic Manu és molt ___________" mostren com els adjectius poden ser utilitzats per descriure persones o situacions de manera detallada i precisa. Aquestes instruccions orienten als alumnes en l'ús adequat dels adjectius i en la seva aplicació pràctica en diferents contextos.

Loading ad...

L'adjectiu

Loading ad...