Ayusin ang mga larawan batay sa kanilang laki mula sa pinakamalaki.