โวหารภาพพจน์

nuparat_1

Member for

1 year 2 months
Age: 16+
Level: 10
Language: Thai (th)
ID: 2141231
13/09/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: วิชาภาษาไทย (1061674)
Main content: วรรณคดี (1985970)

นักเรียนพิจารณาประโยคว่าเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด

Other contents: วิชาภาษาไทย
โวหารภาพพจน์