คำควบกล้ำ

pijittra1a

Member for

1 year 7 months
Age: 11-12
Level: 6
Language: Thai (th)
ID: 1883665
19/02/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: วิชาภาษาไทย (1061674)
Main content: จำแนกชนิดของคำควบกล้ำ (1709236)

คำควบกล้ำแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้

Other contents: การอ่าน
คำควบกล้ำ