แบบทดสอบงานช่างในบ้าน

Age: 14-15
Level: grade 8-9
Language: Thai (th)
ID: 1437404
24/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: Thai (1061804)
Main content: Life skill (1540869)

Life skill

Other contents: งานช่าง
แบบทดสอบงานช่างในบ้าน