นิราศภูเขาทอง ม.1

Age: 13-18
Level: ,ม.1
Language: Thai (th)
ID: 1186037
21/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: Thai (1061804)
Main content: นิราศภูเขาทอง ใบงานที่ 2 (1441259)

ขออนุญาตนำใบงานคุณครูมาดัดแปลงนะคะ

Other contents: ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
นิราศภูเขาทอง ม.1