มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา

Age: 8-12
Level: Grade3
Language: Thai (th)
ID: 1184104
20/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: Thai (1061804)
Main content: มาตราตัวสะกด (2001029)

ให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่าให้ตรงตามมาตราตัวสะกด

Other contents: -
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา