แบบทดสอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

Panida122

Member for

1 year 11 months
Age: 8-10
Level: 3
Language: Thai (th)
ID: 2337894
04/04/2023
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (2005333)

ให้นักเรียนดูภาพเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และตอบคำถามลงในช่องวว่าง

Other contents: ดูภาพเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และตอบคำถามลงในช่องวว่าง
แบบทดสอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์