จงโยงเส้นจับคู่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน

Panida122

Member for

1 year 11 months
Age: 8-9
Level: 3
Language: Thai (th)
ID: 2333828
30/03/2023
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (2005333)

โยงเส้นจับคู่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน

Other contents: โยงเส้นจับคู่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน
จงโยงเส้นจับคู่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน