การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

themotetta

Member for

1 year 8 months
Age: 10-15
Level: ม.3
Language: Thai (th)
ID: 2235454
06/12/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (1961241)

เศรษฐศาสตร์

Other contents: การกีดกันทางการค้า
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ