เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Age: 13-15
Level: Grade7
Language: Thai (th)
ID: 2177045
14/10/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: Economices (1811799)

ครูหทัยรัตน์ กันหาบุตร

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น