เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

Age: 11-12
Level: ป.6
Language: Thai (th)
ID: 2119605
18/08/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (2005333)

นำชื่อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปเติมในภาพให้ถูกต้อง

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์