แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

thetoks

Member for

1 year 4 months
Age: 16-17
Level: ม.5
Language: Thai (th)
ID: 2052485
26/05/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (2005333)

ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เวลา 30 นาที (10 คะแนน)

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์