ใบงาน เรื่อง การใช้แผนที่ สาระที่ 5 ชั้น ป.4

monsuda

Member for

1 year 7 months
Age: 10+
Level: ป.4
Language: Thai (th)
ID: 1950286
20/03/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (2005333)

การใช้แผนที่ต้องรู้จักสัญลักษณ์ในแผนที่ เพื่อเข้าใจและสามารถใช้แผนที่ได้อย่างเหมาะสม

Other contents: สัญลักษณ์ในแผนที่
ใบงาน เรื่อง การใช้แผนที่ สาระที่ 5 ชั้น ป.4