เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

milkji

Member for

1 year 7 months
Age: 10+
Level: ม.3
Language: Thai (th)
ID: 1907637
01/03/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (2005333)

ใบงานเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 1133502 การสร้างสรรค์และประดิษฐ์สื่อทางการศึกษา

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์