เกมส์จับคู่ธงชาติอาเซียน

Age: 9-11
Level: ป.5
Language: Thai (th)
ID: 1273723
17/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคม (1061737)
Main content: เรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน (1475134)

ใบงานเกมส์"จับคู่ธงชาติอาเซียน"นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา1133502การสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เกมส์จับคู่ธงชาติอาเซียน