กลุ่ม 4 ตั้งแต่ “พระสุริยงลงลับพยับฝน” จนถึง “ชัยชนะมารได้ดั่งใจปอง”

Loading ad...

Age: 11-15
Level: ม.1
Language: Thai (th)
ID: 2215849
17/11/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: นิราศภูเขาทอง (2001224)

เส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่

Loading ad...

กลุ่ม 4 ตั้งแต่ “พระสุริยงลงลับพยับฝน” จนถึง “ชัยชนะมารได้ดั่งใจปอง”

Loading ad...