กลุ่ม 3 ตั้งแต่บ้านมอญ(เกราะเกร็ด)ถึงบ้านงิ้ว

Age: 11-15
Level: ม.1
Language: Thai (th)
ID: 2215847
17/11/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: นิราศภูเขาทอง (2001224)

เส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่

กลุ่ม 3 ตั้งแต่บ้านมอญ(เกราะเกร็ด)ถึงบ้านงิ้ว