คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศ

Age: 12+
Level: มัธยม
Language: Thai (th)
ID: 1640118
14/11/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ภาษาไทย (2012926)
From worksheet author:

คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศ

Other contents:
วิชาภาษาไทย

Loading ad...

คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศ

Loading ad...