ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์นิราศนรินทร์คำโคลง

aroonkratae

Member for

2 years 2 months
Age: 16
Level: ม.๔
Language: Thai (th)
ID: 1378700
10/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์นิราศนรินทร์คำโคลง (1516936)

ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์นิราศนรินทร์คำโคลง ลากคำศัพท์ที่กำหนดให้วางไว้หน้าความหมายให้ถูกต้อง (ข้อมูลประกอบ หนังสือวรรณคดี ม.๔ หน้า๑๐๑-๑๐๒)

Other contents: ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์นิราศนรินทร์คำโคลง
ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์นิราศนรินทร์คำโคลง