แบบทดสอบการอ่านจับใจความ ป.4 ภาษาไทยครูทราย

phakthinun

Member for

2 years 1 month
Age: 9-12
Level: ป.4
Language: Thai (th)
ID: 1373554
09/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: การอ่านจับใจความ (1996875)

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

แบบทดสอบการอ่านจับใจความ ป.4 ภาษาไทยครูทราย