ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ๒

aroonkratae

Member for

2 years 2 months
Age: 13
Level: ม.๑
Language: Thai (th)
ID: 1345114
03/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ๒ (1503417)

ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ๒ อ่านบทความแล้วตอบคำถามว่าข้อความที่กำหนดให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

Other contents: ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ๒
ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ๒