ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ

aroonkratae

Member for

2 years 2 months
Age: 13
Level: ม.๑
Language: Thai (th)
ID: 1315182
27/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ (1491606)

ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ อ่านบทความแล้วตอบคำถามว่าข้อใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

Other contents: ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ
ใบกิจกรรมอ่านจับใจความจากบทความ