จับคู่ถอดความคำประพันธ์นิราศภูเขาทอง 2

aroonkratae

Member for

2 years 2 months
Age: 13
Level: ม.1
Language: Thai (th)
ID: 1166811
13/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: จับคู่ถอดความคำประพันธ์นิราศภูเขาทอง 2 (1434162)

โยงเส้นจับคู่คำประพันธ์นิราศภูเขาทอง กับข้อความที่กำหนดให้ถูกต้อง

Other contents: จับคู่ถอดความคำประพันธ์นิราศภูเขาทอง 2
จับคู่ถอดความคำประพันธ์นิราศภูเขาทอง 2