การใช้วรรณศิลป์

Age: 16-18
Level: มัธยมศึกษา
Language: Thai (th)
ID: 1164502
12/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: วรรณศิลป์ (1903470)

แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องวรรณศิลป์และการใช้ภาพพจน์

Other contents: ภาพพจน์
การใช้วรรณศิลป์