ประโยคขอร้อง

Age: 10
Level: ป.4
Language: Thai (th)
ID: 1384016
12/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย ประถมศึกษา (1061900)
Main content: ภาษาไทย ประถมศึกษา (2008957)

ภาษาไทย ประถมศึกษา

Other contents: จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ประโยคขอร้อง