มาตราตัวสะกดแม่ ก กา

Age: 4-17
Level: ป.3
Language: Thai (th)
ID: 1020111
21/05/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย ประถมศึกษา (1061900)
Main content: มาตราตัวสะกดแม่ ก กา (1383255)

ให้นักเรียนเลือกพยัญชนะในช่อง ให้ตรงกับความหมายของภาพ

Other contents: มาตราตัวสะกดแม่ ก กา
มาตราตัวสะกดแม่ ก กา